Културно-историческа стойност на сградата

Културно-историческа стойност на сградата

Разказват, че днешния търговски център е представлявал две отделни постройки, които в началото на 20 век биват обединени в една. Впоследствие археолози установяват, че между тях е имало старинна уличка. Около 1904 г. сградата се превръща в първата поща на града. По време на комунизма сградата е превърната в Народен Магазин – Нар Маг. По време на строителните работи разкрихме фундаментите на съществуващата сграда. За наша огромна радост открихме антични разкопки от началото на II век. Става въпрос за част от намиращия се под цялата Главна улица на Пловдив Римски стадион. Решихме да запазим и възстановим със собствени средства тази ценна находка. Съхранихме и реставрирахме напълно трибуните, част от Римския стадион. Според екипа археолози, които работиха по разкопките, под сградата „Стар Галери” са се намирали местата на най-знатните граждани на Римския град Филипопол. Тяхните седалки са маркирани със символите – Z, E, M и др.

www.atanasshishkov.com
Археологията в сградата разкрива изключителната история на град Пловдив. През римския период във Филипопол се строят обществени сгради, съкровищница, храмове, бани, булевтерион (одеон), театри, мащабен стадион. С разрастването си градът напуска очертанията на Трихълмието и се разпростира в низината. Старите укрепления са построени отново, а през 172 г. император Марк Аврелий издига втора крепостна стена, за да обхване разрасналия се град. Тримонциум има мащабна водоснабдителна система, включваща каптажи, резервоари, тръбопроводи и два акведукта, единствените по рода си подобни съоръжения в днешна България. В сградата „Стар Галери” са открити доказателства за по-горните твърдения – антична канализация, част от акведукти, водни колектори и шлюзове за пускане на вода в арената – организирани са били състезания с лодки и пресъздаване на морски гладиаторски битки. Античността в подземните етажи на сградата е съчетана с автентична зидария от началото на XX век, когато е била обединена сградата, а проектът е бил подготвен и реализиран от немски архитекти.

Разкриването на културно-историческата ценност на сградата като национален паметник на културата бе извършена под надзора на Министерство на културата – НИПК.През 2015 г. бе подписан меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и СС Пропърти ООД относно разкритите и експонирани обекти, част от археологическите разкопки на намиращия се под протежението на Главната улица на гр. Пловдив Античен стадион на Филипопол.